GAELIC FESTIVAL HUISREGELS

Algemeen

 

 1. Het is verplicht om een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. (Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
 2. Om het festivalterrein te betreden, dient u in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Deze moet via de officiële weg zijn verkregen (Online via de website of aan de kassa)
 3. Het is verboden om rondom- of op het festivalterrein entreebewijzen of andere goederen te verhandelen.
 4. Men mag geen eigen voedsel of dranken meenemen naar binnen. (Tenzij hier een medische reden voor is)
 5. Het betreden van het festival terrein is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor letsel, materiële of immateriële schade.
 6. Het tonen van logo’s, beeldmerken, flyers of andere vormen van reclame is enkel toegestaan door schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

Gedrag & Veiligheid

 

 1. Het uitdragen van discriminerende en/of aanstootgevende teksten/afbeeldingen d.m.v. bijvoorbeeld kleding is niet toegestaan.
 2. Personen die om wat voor reden dan ook zorgen voor negatieve overlast, worden niet op het terrein toegelaten. Overlast op het terrein zelf, kan leiden tot verwijdering van het festival. Denk hierbij aan iedere vorm van agressie, bedreiging, discriminatie, ongewenste intimiteiten of aanstootgevend gedrag.
 3. In het kader van uw veiligheid en de andere bezoekers van het festival, kan kleding en tassen worden gefouilleerd. Indien u dit weigert, volgt ontzegging of verwijdering van het festivalterrein.
 4. Voorwerpen die als onveilig worden beschouwd en/of als wapen kunnen worden gebruikt zijn verboden. Deze worden door de organisatie in beslag genomen.
 5. Het is voor bezoekers enkel toegestaan zich te begeven in de daarvoor bestemde ruimtes.
 6. Bij wangedrag wordt de politie ingeschakeld.
 7. Het verblijven op het terrein na sluitingstijd zonder toestemming is verboden.

 

Drank en drugs

 

 1. Personen onder invloed van drugs worden niet op het terrein toegelaten. Drugsgebruik op het festivalterrein is ook ten strengste verboden.
 2. Hetzelfde geld voor mensen in een status na het nuttigen van teveel alcohol.
 3.  Aan bezoekers onder de 18 wordt geen alcohol geschonken.

 

Fotografie & Film

 

 1. Vraag altijd toestemming als je iemand op de foto zet. Niet iedereen stelt het op prijs om te worden gefotografeerd, ondanks een mooi kostuum.
 2. Vraag altijd toestemming aan de ouders/begeleiders van een kind of je een foto mag maken.
 3. Maak geen foto’s als iemand met privé zaken bezig is. (In gesprek, eten, herschikken kostuum/kleding etc.)
 4. Het is niet toegestaan om op het terrein of na het festival foto’s ter verkoop aan te bieden.
 5. Zorg niet voor oponthoud tijdens het nemen van foto’s. Ga als model en fotograaf niet midden op een druk wandelpad staan waardoor andere mensen belemmerd worden.
 6. Houdt wederzijds respect en een goede communicatie in acht. Overleg over de poses en raak nooit iemand aan zonder toestemming.
 7. Als je iemand op de foto zet is het fijn voor het model om de foto’s nadien terug te zien. Geef een visitekaartje af of wissel op een andere manier contactgegevens uit.
 8. Foto’s of film maken met betrekking tot media? Vraag dan een perskaart aan bij de organisatie van het Gaelic Festival. Zonder deze kaart mogen er geen items worden gemaakt die zijn bedoeld voor media!
 9. Het is niet toegestaan om met een drone boven of in de buurt van het festivalterrein te vliegen.

 

Indien de huisregels niet worden nageleefd, kan verwijdering van het terrein of inschakeling van de politie volgen. In situaties waarbij het huisreglement niet toereikend is, beslist de organisatie over de maatregelen die genomen moeten worden. De beslissing van de organisatie is ten allen tijde sluitend!